SARASWATI PUSPANJALI MANTRA सरस्वती पूसपान्जलि मंत्र

0
75

SARASWATI PUSPANJALI MANTRA

Lyrics: सरस्वती पूसपान्जलि मंत्र

Advertisement

सरस्वत्योई नामो नमः,
वेदा वेदांता वेदंगा,
विद्या स्थाने भया,
एवच एसो स्वचंदाना,
विल्लोपत्रो पूसपन्जलि,

ओम भड्रो कल्लोई नामो नित्यंग
सरस्वत्योई नामो नमः,
वेदा वेदांता वेदंगा,
विद्या स्थाने भया,
एवच एसो स्वचंदाना,
विल्लोपत्रो पूसपन्जलि,

ओम भड्रो कल्लोई नामो नित्यंग
सरस्वत्योई नामो नमः,
वेदा वेदांता वेदंगा,
विद्या स्थाने भया,
एवच एसो स्वचंदाना,
विल्लोपत्रो पूसपन्जलि,

ओम ओइनग श्री श्री सरस्वत्योई नमः.

Advertising
loading...