Home Lakshmi Ganesh Mantra 108 Names of Godess Lakshmi मा लक्ष्मी के १०८ नाम

108 Names of Godess Lakshmi मा लक्ष्मी के १०८ नाम

0
108 Names of Godess Lakshmi मा लक्ष्मी के १०८ नाम

108 Names of Godess Lakshmi

Lyrics:मा लक्ष्मी के १०८ नाम

1 ओम प्राकृीतयाई नमः
2 ओम विकृीतयाई नमः
3 ओम विडयायई नमः
4 ओम सार्वभुतहितप्रदायई नमः
5 ओम श्रद्धायाई नमः
6 ओम विभुउथयाई नमः
7 ओम सुरभयाई नमः
8 ओम परमात्मीकायई नमः
9 ओम वाचे नमः
10 ओम पद्मालयायई नमः
11 ओम पदमायई नमः
12 ओम शुचाए नमः
13 ओम स्वाहायाई नमः
14 ओम स्वधायाई नमः
15 ओम सुधायाई नमः
16 ओम धान्यायई नमः
17 ओम हिरणमय्यै नमः
18 ओम लक्ष्मयई नमः
19 ओम नित्यपुश्हतायई नमः
20 ओम विभावर्याई नमः
21 ओम आदीत्याई नमः
22 ओम डत्ये नमः
23 ओम दीपायाई नमः
24 ओम वसुधायाई नमः
25 ओम वसुधारीणयई नमः
26 ओम कमलायाई नमः
27 ओम कानतायई नमः
28 ओम कमाक्स्याई नमः
29 ओम क्रोधसंभवायाई नमः
30 ओम अनुग्रहप्रदायई नमः
31 ओम बुड्ढए नमः
32 ओम अनघायाई नमः
33 ओम हरीवल्लभायाई नमः
34 ओम अशोकायई नमः
35 ओम अमृतायई नमः
36 ओम दीपतायई नमः
37 ओम लोकशोकविनासहीनयई नमः
38 ओम धर्मनीलायायई नमः
39 ओम करुणायई नमः
40 ओम लोकमातरे नमः
41 ओम पद्मप्रियायई नमः
42 ओम पद्महस्तायई नमः
43 ओम पद्माक्षयाई नमः
44 ओम पद्मसुंदर्याई नमः
45 ओम पडमोड़भावायाई नमः
46 ओम पद्मामुख्याई नमः
47 ओम पद्मनाभप्रियायई नमः
48 ओम रामायई नमः
49 ओम पद्मंालाधरायई नमः
50 ओम देवयआी नमः
51 ओम पद्‍मिन्यई नमः
52 ओम पदमगंधीनयई नमः
53 ओम पुन्यगंधायाई नमः
54 ओम सुप्रासन्नायई नमः
55 ओम प्रसादाभिमुख्याई नमः
56 ओम प्रभायाई नमः
57 ओम चंद्रवदनायई नमः
58 ओम चंद्रायई नमः
59 ओम चंडरासहोदर्याई नमः
60 ओम चतुर्भुजायई नमः
61 ओम चंद्ररूऊपायाई नमः
62 ओम इंदिरायई नमः
63 ओम इंदूष्ीईतलायाई नमः
64 ओम आह्लादजनण्याई नमः
65 ओम पुश्हतयई नमः
66 ओम शिवायाई नमः
67 ओम शिवकर्याई नमः
68 ओम सात्याई नमः
69 ओम विमलायाई नमः
70 ओम विश्वज़नण्याई नमः
71 ओम तुष्हतयई नमः
72 ओम दारिद्र्यनासहीनयई नमः
73 ओम प्रितिपुश्छकारीणयई नमः
74 ओम शांतायई नमः
75 ओम शुकलमालयांबरायई नमः
76 ओम श्रियाई नमः
77 ओम भास्कार्याई नमः
78 ओम बिलवनीलायायई नमः
79 ओम वारारोायाई नमः
80 ओम यशसवीनयई नमः
81 ओम वसुंधरायई नमः
82 ओम उदारांगायई नमः
83 ओम हरीणयई नमः
84 ओम हेमामालीण्यई नमः
85 ओम धनधांयकरएे नमः
86 ओम सिद्धए नमः
87 ओम स्त्रैयनसौमयायई नमः
88 ओम शुभप्रदाए नमः
89 ओम नृिपवेशमगटानंदायई नमः
90 ओम वरलक्ष्मयई नमः
91 ओम वासूप्रदायई नमः
92 ओम शुभायाई नमः
93 ओम हीरन्यप्रकारयाई नमः
94 ओम समुद्रटनयायई नमः
95 ओम जायायई नमः
96 ओम मंगला देवयआी नमः
97 ओम विष्णुवक्षास्तलस्तीतयई नमः
98 ओम विषहनुपत्न्याई नमः
99 ओम प्रसननाकषयाई नमः
100 ओम नारायनसामआश्रीतायई नमः
101 ओम दारिद्र्यध्वन्सींयई नमः
102 ओम देवयआी नमः
103 ओम सर्वोपाड्रव वारीणयई नमः
104 ओम नवादुर्गायई नमः
105 ओम महाकाल्याई नमः
106 ओम ब्रह्माविसनुशिवात्मीकायई नमः
107 ओम त्रिकालगयानसंपन्नायई नमः
108 ओम भुवनेश्वर्याई नमः